Alle berichten van rob

Excursie Alles auf Anfang? In Aachen beginnt die Nachkriegszeit

Alles auf Anfang? In Aachen beginnt die Nachkriegszeit
Theaterplatz Aachen kort na het eerste puinruimen

In Aachen beginnt die Nachkriegszeit

op zaterdag 29 februari 2020
12.30 uur: vertrek vanaf Markt te Simpelveld

Fase van ‘Gleichzeitigkeit’
Op 21 oktober 1944 capituleerden de laatste Duitse troepen in Aken voor de 1ste Amerikaanse Infanterie Divisie. Dit maakte een einde aan de Tweede Wereldoorlog voor de stad. In de daaropvolgende maanden werd begonnen met het opruimen van het puin en Franz Oppenhoff werd de eerste naoorlogse burgemeester. Tegelijkertijd ging de oorlog in de rest van Duitsland door. Deze fase van ‘Gleichzeitigkeit’, die na 199 dagen eindigde met de onvoorwaardelijke overgave van de Wehrmacht op 8 mei 1945, staat centraal in de nieuwe tentoonstelling in het Centre Charlemagne.
De tentoonstelling opent met een korte schets van de voorgeschiedenis. Het laat zien hoe het nationaalsocialisme het openbare leven in Aken steeds meer ging domineren. De remilitarisatie van het Rijnland en de bouw van de Westwall waren de eerste tekenen van de oorlog, die met de Duitse aanval op Frankrijk en de Benelux-landen ook Aken trof.

Aken als ‘democratisch laboratorium’
Toen de Amerikaanse troepen op 12 september 1944 de Duitse grens overstaken, maakte de bevolking van Aken de evacuatie van de stad mee en begon de “Slag om Aken”. Die zes weken later eindigde met de capitulatie van de Duitse troepen. Buiten Aken ging de oorlog door. De regio heeft de gevechten van de Slag om de Ardennen en in het Hürtgenwald en de verwoestende luchtaanvallen op Düren, Jülich en Heinsberg meegemaakt. Terwijl het nazisysteem bleef bestaan en functioneren in de rest van Duitsland, testten de Amerikanen hun bezettingspolitiek – Aken werd een ‘democratisch laboratorium’.
De tentoonstelling belicht de beginnende wederopbouw van de stad en biedt een glimp van een nieuwe, Europese oriëntatie van Aken tot aan de eerste uitreiking van de Karelsprijs, maar ook van het langzame proces om in het reine te komen met de nazidictatuur. De tentoonstelling richt zich ook op onderwerpen als het rantsoeneren van consumptiegoederen, het leven in de schuilkelders en het verwijderen van puin. In een aparte expositieruimte staan de persoonlijke verhalen van de Akenaren centraal.

Rondleiding
Op zaterdag 29 februari a.s. stelt Heemkundevereniging De Bongard u in de gelegenheid om de tentoonstelling “Alles auf Anfang? In Aachen beginnt die Nachkriegszeit” te bezoeken. Dit onder leiding van een gids van Centre Charlemagne. We vertrekken (carpoolen) om 12.30 uur in Simpelveld vanaf de Markt. Na afloop van de rondleiding is er een kopje koffie voor de deelnemers. De maximale groepsgrootte is 15 personen en de bijdrage bedraagt €10 per persoon. Deze bijdrage is bij vertrek contant te voldoen aan Hetty Backbier.

Aanmelden kan tot uiterlijk 22 februari 2020 via Debongard@hotmail.com en de mail wordt bevestigd na aanmelding.

Heemkundevereniging ‘De Bongard’ Simpelveld-Bocholtz

———————————————————–

Foto’s oorlogsslachtoffers WO II

Geef oorlogsslachtoffers een gezicht!

Het comité 75 jaar Vrijheid en Democratie, is als werkgroep van en samen met Heemkundevereniging De Bongard op zoek naar foto’s van een aantal oorlogsslachtoffers uit Simpelveld en Bocholtz, die nog geen ‘gezicht’ hebben.

Foto: De leden van de Jonge Wacht bij de doodskist van de 16-jarige Harrie Maijntz (oktober 1944). Collectie HKV De Bongard

In het kader van 75 jaar bevrijding is bij het herdenkingsmonument op het Oranjeplein een toelichting geplaatst, waarbij we zeer graag ook alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog met een foto zouden willen tonen.

Kunt u hierbij helpen?

Als u foto’s hebt van hierna genoemde personen, of als mensen kent die deze foto’s kunnen hebben, dan vragen wij u contact met ons op te nemen. We hoeven geen originele foto’s; met een goede scan zijn we al enorm geholpen.

Wie zoeken wij?

Om te beginnen: de slachtoffers van de kort voor Kerstmis, op 20 december 1940 door de trein gegrepen verduisterde bus: chauffeur Hubert Meisters (64 jaar) en de mijnwerkers Herman van Kan (39 jaar) en Jacob Meesters (31 jaar).

In concentratiekampen stierven in 1944 de Bocholtzenaren mijnwerker Pieter Jos. Vandenhof († kamp Natzweiler, 27 jaar), werkman Hubert Horbach († ziekenkamp Halle, 22 jaar) en kantoorbediende Joep Dautzenberg († kamp Neuengamme-Hamburg 26 jaar) evenals bakker Jozef Luja van de Huls († kamp Cloppenburg 1945, 21 jaar). Wie helpt met foto’s?
Bij Duitse tewerkstelling stierf Jan Buijsrogge (25 jaar) zoon van de huisarts.
Als gevolg van uitputting door kamp of werk stierven broer en zus Jacob Hamers (22 jaar) en Anna Hamers (kloosterzuster, 24 jaar) uit Bocholtz.
Granaatinslagen, die na de bevrijding van onze dorpen nog levensgevaarlijk waren, kostten aan diverse mensen het leven; in Bocholtz waren dat veelal jonge mensen: mijnwerker Antoon Maassen (38 jaar), scholier Harrie Maijntz (16 jaar), kleuter Pietje Odekerken (5 jaar) en mijnwerker Sjeng Toorens (26 jaar).
De 17-jarige Mathieu Conraads uit Bocholtz werd in februari 1945, maanden na de bevrijding, per abuis door grenswachten doodgeschoten. Ook zijn foto ontbreekt; informatie is welkom.
Ook het drukke oorlogsverkeer in 1944 vergde slachtoffers, zoals de zesjarige Guillaume Leerssen uit de Irmstraat.

Niet alle slachtoffers zijn hier genoemd

Veel slachtoffers hebben we in beeld en tekst al vastgelegd in het boek Houd moed!, dat de heemkundevereniging in 2019 uitgaf. Maar van de hierna genoemde personen zijn foto’s alsnog erg welkom. We willen deze oorlogsslachtoffers niet vergeten!
Heeft u foto’s of andere aanvullingen? Laat het ons weten. De foto’s kunnen dan een plek krijgen op een bij het monument te plaatsen informatieblok en op de toelichting op internet.

Contact:
Luc Wolters: luc.wolters01@gmail.com.
Pierre Coenen: 06-20431226.

____________________________________________________________________

 

Inval Zuid-Limburg door Willem van Oranje

 

Beeldvorming en werkelijkheid rond ’de vader des vaderlands’

Lezing door Lei Heijenrath.
Dinsdag 4 februari om 20.00 uur in Sportcafé, Wijngracht 9 te Bocholtz.

Inval Zuid-Limburg door Willem van Oranje
Inval Zuid-Limburg door Willem van Oranje

Inval Zuid-Limburg

Ruim 450 jaar geleden brak de 80-jarige oorlog uit. Die begon in Zuid-Limburg en leidde uiteindelijk tot een onafhankelijk Nederland. Prins Willem van Oranje was de aanstichter van de rebellie tegen koning Philips de Tweede van Spanje.

In deze lezing staat Lei Heijenrath stil bij de omstandigheden die hebben geleid tot de inval in Zuid-Limburg in 1568. De veldtocht die Willem van Oranje ondernam in een ultieme poging om zich van de Nederlanden meester te maken en die jammerlijk mislukte. Aandacht wordt besteed zowel aan de hoofdrolspelers op het politieke toneel als aan de gevolgen die de militaire operatie had voor de burgerbevolking en de verwoesting van de streek. Ook bespreekt hij de tekst van het Wilhelmus die geïnspireerd is op die gebeurtenissen, zodat iedereen na afloop weet wat die woorden van ons volkslied betekenen.

Lei Heijenrath

De inleider is neerlandicus en voorzitter van de stichting Fontes Rodenses te Kerkrade. Deze stichting houdt zich bezig met de bestudering van de geschiedenis van het voormalige Land van Rode. Een aantal publicaties zowel op regionaal historisch gebied als op dat van de dialecten staan op naam Lei Heijenrath.

Voor leden van de Heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

———————-

Excursie Rijckheyt en De Vondst

Excursie Rijckheyt en De VondstExcursie Rijckheyt en De Vondst
Excursie Rijckheyt en De Vondst

Excursie Rijckheyt en De Vondst

op vrijdag 24 januari 2020
10 uur: De Vondst, Raadhuisplein 20 te Heerlen en
12 uur: Rijckheyt, Coriovallumstraat 9 te Heerlen

Rijckheyt, Centrum voor regionale geschiedenis
Rijckheyt (Middelnederlands voor schat of schatkamer) is het centrum waar de historische archieven en collecties van de gemeenten Brunssum, Gulpen-Wittem, Heerlen, Nuth, Simpelveld en Voerendaal worden beheerd en beschikbaar gesteld. Het cultuur-historisch erfgoed, ons collectieve publiek geheugen, is daarmee beschikbaar op één centrale plaats.

De Vondst
De Vondst is het centrum voor archeologie in Limburg. Op één locatie bundelen de Provincie Limburg, gemeente Heerlen en stichting Restaura hun krachten. Zowel het provinciaal depot als het restauratieatelier van Restaura is er gehuisvest. Het doel van De Vondst is om het archeologisch proces ‘van vondst tot vitrine’ inzichtelijk te maken voor iedereen in Limburg.

Rondleidingen
Op vrijdag 24 januari a.s. stelt de heemkundevereniging De Bongard u in de gelegenheid om zowel De Vondst als Rijckheyt te bezoeken. Eerst worden we om 10 uur ontvangen in De Vondst waar we een rondleiding zullen krijgen van ruim een uur en evt. zelf nog kunnen rondkijken naar recente vondsten, hopelijk ook uit onze eigen gemeente.
Daarna worden we om 12 uur bij Rijckheyt verwacht. Hier worden we met koffie en vlaai ontvangen waarna uitleg volgt over de dienstverlening en bronnen van Rijckheyt. Vervolgens krijgen we een rondleiding door de archiefdepots die kijkje biedt achter de schermen. Hierbij wordt o.a. ook aandacht besteed aan het lokale archief van Bocholtz en Simpelveld.
De maximale groepsgrootte is 15 personen. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 20 januari 2020 via Debongard@hotmail.com en de mail wordt bevestigd na registratie.

Leden van heemkundevereniging De Bongard betalen €5, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van €10. Deze bijdragen zijn bij aankomst contant te voldoen aan Pascalle Hamers.

We wensen eenieder fijne feestdagen en hopelijk weer een gezond en gezellig 2020.

Groet,

Pascalle Hamers
Heemkundevereniging De Bongard
———————————————————–

Niet van hier.
Kinderen van gekleurde bevrijders

Lezing door Kelly Krijntjes

Dinsdag 12 november a.s. om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld.

Niet van hier; kinderen van gekleurde bevrijders
Niet van hier; kinderen van gekleurde bevrijders

Bevrijdingskinderen

Naar schatting zijn vanaf 1945 in ons land na de Tweede Oorlog zo’n 8.000 bevrijdingskinderen geboren. Ongeveer 70 van hen groeiden met een donkere huidskleur op in een nagenoeg volledig wit, katholiek Limburg.

De acceptatie van deze ‘kinderen van zwarte bevrijders’ verliep beslist niet soepel. Ze werden als kleuters om hun uiterlijk gezien als ‘exotisch’, als ‘missiekindjes’ of – onmiskenbaar – als Amerikaantjes. Als tieners hadden ze het lastig en hun hele leven leden ze eronder dat vragen over hun afkomst stelselmatig onbeantwoord bleven. In het boek ‘Kinderen van zwarte bevrijders’ vertellen ze hoe het was als uitzondering te leven. Recent kwam een aantal van hen in contact met hun biologische familie in de VS. Kelly Krijntjes gaat in de lezing in op de verhalen van deze kinderen.

Kelly Krijntjes

Samen met Mieke Kirkels, de schrijfster van het boek “Kinderen van zwarte bevrijders”,  werkt Kelly Krijntjes aan de nieuwe website BlackLiberators.nl. Deze website wordt een soort leesboek die de door Mieke verzamelde verhalen en de door haar geschreven boeken over onze Afro-Amerikaanse bevrijders bundelt en samenvat. Recentelijk heeft Kelly ook de tentoonstelling over Afro-Amerikaanse bevrijdingssoldaten mede vormgegeven die momenteel in Groesbeek en binnenkort in Maastricht te zien is.

Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

===========

Presentatie nieuwe ZumBó: Groot dialect dictee!

10 november 14-17 uur: Presentatie nieuwe ZumBó: Groot dialect dictee!

Zumbo Diksiejoneer Cover 2019
Oude en nieuwe ZumBó Diksiejoneer

Herkent u deze nog: de ZumBó Diksiejoneer, hét woordenboek van het Zumpelvelds en Bócheser dialekt?

In 2005 werd hij uitgebracht door Heemkundevereniging De Bongard en iedereen die zich bekommerde om de instandhouding en precieze schrijfwijze van ons dialect, heeft er één in huis gehaald. 521 exemplaren waren er gedrukt, en na een paar maanden was er niet één meer over. Wat nu? Het is nog altijd even belangrijk dat we ons dialect blijven bijhouden, bewaken en bewaren.

Daarom heeft De Bongard besloten om de ZumBó Diksiejoneer opnieuw uit te brengen! Alleen deze keer niet alleen op papier, maar ook in een digitale uitgave. Volledig geactualiseerd en opnieuw vormgegeven is hij voor u beschikbaar als doorzoekbaar PDF-bestand, speciaal op maat voor gebruik op de mobiele telefoon. Eindelijk is de nieuwe, digitale editie van het ZumBó Diksiejoneer binnenkort te verkrijgen voor het luttele bedrag van €5 via info@DeBongard.nl

De verschijning van de digitale Zumbó Diksiejoneer gaan we vieren tijdens het

Groot ZumBó Dialect Dictee! Dit dictee zal plaatsvinden op zondag 10 november 2019 van 14.00 tot plusminus 17.00 uur in ‘Café Oud Bocholtz’, Pastoor Neujeanstraat 11 in Bocholtz.

Iedereen die ons dialect hoog heeft zitten, wordt dringend opgeroepen om mee te doen! Schoolkinderen, leerkrachten, politici, middenstanders, geestelijken, carnavalsvierders, sporters, buurtverenigingen enz., enz. dagen we uit om met een team mee te doen met het Groot ZumBó Dialect Dictee en te strijden voor de titel: 1-ste Zumbó Dialect Baas.

Hoewel de jury is geïnstrueerd om streng doch rechtvaardig toe te zien op een rechtvaardig verloop, is het vooral de bedoeling om er een feestelijke en gezellige avond van te maken!

Je kunt je opgeven voor de Simpelveldse of de Bocheser Schrijfwijze, maar ook Noorderlingen en Nieuwkomers met hart voor onze taal kunnen deelnemen. Zij kunnen punten scoren met een correcte Nederlandse vertaling van het dictee.
De winnaars ontvangen naast toepasselijke eer een even toepasselijke prijs!

Deelname is mogelijk in twee categorieën, individueel en teams. De kosten bedragen, inclusief Digitale Diksiejoneer, € 5 per persoon of € 10 per team van max 4 personen. Elke deelnemer die van tevoren betaalt, krijgt ook van tevoren de Digitale Diksiejoneer per mail toegestuurd! Betalen bij entree kan ook, maar dan krijg je de Digitale Diksiejoneer pas achteraf en is het natuurlijk moeilijker oefenen.
Aanmelden via mail: debongard@hotmail.com. Graag naam en de categorie (individueel of team) in de mail vermelden.
Laten we er een feestelijke en gezellige middag van maken!

Leesplankje ZumBó Diksiejoneer

Cursus Simbo-kunde

Cursus ZumBókunde. Privileges ceremonie Duitse Orde
Simbo-kunde:  meer te weten komen over de cultuur en geschiedenis van Simpelveld en Bocholtz

Een initiatief van Heemkundevereniging de Bongard. Veel mensen in onze gemeente Simpelveld vragen ons hoe zij meer te weten kunnen komen over onze gemeente en het verleden van onze gemeente. Uiteraard willen wij als heemkundevereniging daarop ingaan.

Wij hebben een cursus ontwikkeld die verschillende aspecten nader belicht. De hele cursus bestaat uit 6 modules die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevolgd. Bij elke module van de cursus hoort een cursusboek. De eerste 2 modules zijn inmiddels af.

Module 1 gaat over Landarbeid.
Module  2 gaat over de politiek in onze gemeente.
Per module zijn 2 avonden van ongeveer 2 uur voorzien plus een excursie.

Module 1: Landarbeid

In onze mooie gemeente Simpelveld treffen we zowel moderne boerenbedrijven als bedrijven die nog gevestigd zijn in oude boerenpanden. Veel van deze oude boerderijen zijn inmiddels verkocht aan particulieren die er een woonhuis van gemaakt hebben of het voormalige boerenbedrijf inmiddels op een andere manier proberen te exploiteren;  b.v. een restaurant, een B&B, een hotel of een pension. In deze module gaan we vanuit het verleden een inzicht proberen te krijgen in het boerenbedrijf hier in de gemeente en we proberen duidelijk te krijgen hoe het moderne boerenleven zich afspeelt. We kijken verder rond in de gemeente om te ontdekken waar de bedrijven nu liggen aan de hand van een rondgang/wandeling langs de boerenwoningen. Alleen theorie geeft natuurlijk niet het precieze inzicht. In deze module dus een samenhang tussen theorie en praktijk.

Module 2: Politiek

Niets in een democratie gaat zonder de inspraak van de burgers. Op geregelde tijden worden verkiezingen gehouden en op dat moment kan de burger middels het uitbrengen van een stem op een partij naar keuze kenbaar maken wat hij of zij graag zou willen zien bereiken in de komende periode. Op het niveau dat het dichtst bij de burger staat is er de gemeente. In ons geval is het de gemeente Simpelveld. Inwoners van de gemeente zijn gerechtigd om één maal per 4 jaar een stem uit te brengen en/of zichzelf verkiesbaar te stellen.
Deze module geeft een inzicht in de basis van de politiek en het functioneren van de politiek in de praktijk. Alleen theorie geeft natuurlijk niet het precieze inzicht. Ook in deze module dus een samenhang tussen theorie en praktijk. De module wordt afgesloten met een bezoek aan de raadsvergadering en een bezoek aan het college van burgemeester en wethouders.

———————————————————-

Lezing: Slag om Aken

Slag om Aken

Lezing met film door Luc Wolters

dinsdag 29 oktober a.s. om 20.00 uur, in de zaal van Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 te Bocholtz.

Impressie schade bij de slag om Aken
Impressie van de schade bij de slag om Aken

Eerste veroverde Duitse stad

Aken zou de eerste Duitse stad worden die de geallieerden veroverden. De betekenis – ook de symbolische – van deze stad was groot. Aken stond niet voor niets bekend als de stad van de legendarische Karel de Grote, de stad bovendien waar tot 1531 op enkele uitzonderingen na alle Duitse koningen werden gekroond. Het was dus niet zomaar een stad.
Met name de Duitsers hechtten, tot in het hoofdkwartier van de Führer aan toe, grote symbolische waarde aan Aken. Dat was de reden waarom de weerstand groot was zoals de Amerikanen bij de verovering van Aken ondervonden.

Slachtoffers ná de bevrijding

Juist die grote weerstand zorgde aan de andere kant van de grens, in Bocholtz en Simpelveld, voor een aantal slachtoffers, wier overlijden plaatsvond ná de bevrijding. Deze omstandigheid dat er slachtoffers vallen als de grensplaatsen al bevrijd zijn en mensen zich veilig wanen, nodigt ertoe uit de aandacht op Aken te richten. Waarbij ook grensoverschrijdende aandacht is
voor onze buren, van wie velen ook ongewild in dit oorlogsgeweld beland waren en die in werk en leven grote offers moesten brengen. De stad werd voor een groot deel in puin geschoten, waarbij honderden slachtoffers te betreuren waren. Nog jaren na de oorlog werd in de kapotte stad puingeruimd en moest heropbouw plaatsvinden.

De lezing en film neemt u mee naar de gebeurtenissen tijdens de slag om Aken en de gevolgen ervan voor bewoners in de stad en direct omgeving.
Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Save the dates:
Vanaf 5 november a.s. cursus ZumBokunde
10 november a.s. Groot ZumBo Dialect Dictee
12 november a.s. is de lezing ‘Kinderen van gekleurde bevrijders’
1 december a.s. adventmarkt Bóches Harmoniezaal

Wandelingen 75 jaar bevrijding in Bocholtz en Simpelveld

Boekpresentatie Houd Moed!
Wandelingen 75 jaar bevrijding in Bocholtz en Simpelveld

Wandelingen 75 jaar bevrijding in Bocholtz en Simpelveld

op maandag 16 september a.s. in Bocholtz en
dinsdag 17 septemer a.s. Simpelveld
vertrek om 19.00 uur

Op 16 en 17 september 1944 werden Simpelveld en Bocholtz door de geallieerden bevrijd. 75 jaar later presenteert Heemkundevereniging de Bongard een groot aantal levensschetsen van slachtoffers uit Simpelveld en Bocholtz.

In het kader van 75 jaar bevrijding van Bocholtz en Simpelveld worden door
Heemkundevereniging de Bongard een tweetal wandelingen georganiseerd. Beide
wandelingen, onder leiding van een gids, voeren langs plekken met een oorlogsverhaal.
Op maandag 16 september a.s. is de wandeling in Simpelveld en op dinsdag 17 september a.s. in Bocholtz. Beide wandelingen starten om 19:00 uur. Wilt u deelnemen aan één of beide wandelingen dan kunt u zich aanmelden via DeBongard@hotmail.com. Graag bij aanmelding vermelden aan welke wandeling en met hoeveel mensen u wilt deelnemen. Bevestiging met startplaats wordt na aanmelding via mail verstuurd.

Aan het einde van de wandelingen kan ook nog het nieuwe Tweede Wereldoorlog boek ‘Houd Moed!’ worden gekocht. Biografieën vormen de rode draad door dit boek met 32
levensschetsen van slachtoffers uit Simpelveld en Bocholtz.
De wandeling gaat onder alle weersomstandigheden door. Het is dus raadzaam om voor
gepaste kleding en schoeisel te zorgen. Deelname aan de wandeling is gratis en geheel voor eigen risico.
Iedereen is van harte welkom.

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Boekpresentatie Houd Moed!

 

Vrijdag 30 augustus a.s. 20.00 uur, zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld.

Boekpresentatie Houd Moed!
Houd moed!, persoonlijke oorlogsverhalen uit Simpelveld en Bocholtz

Houd Moed!

Op 16 en 17 september 1944 werden Simpelveld en Bocholtz door de geallieerden bevrijd. 75 jaar later presenteert Heemkundevereniging de Bongard een groot aantal levensschetsen van slachtoffers uit Simpelveld en Bocholtz.

Graag willen wij u uitnodigen voor onze boekpresentatie van het nieuwe Tweede Wereldoorlog boek ‘Houd Moed!’. De titel van dit boek is een citaat uit de laatste brief die verzetsstrijder Huub Hamers vanuit de gevangenis naar zijn familie stuurde. Het is zijn laatste wens aan zijn familie.

Biografieën vormen de rode draad door dit boek met 32 verhalen. We maken o.a. kennis met verzetsman Sjeng Coenen, Joep Francotte, soldaat Joep Peters, Dachau-overlevende pastoor Johan Rothkrans en onderduikers Appie Drielsma en Peter van Soest. Toch is dit boek geen heldenepos. Was je in de oorlogsjaren op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd, dan kon een granaat zomaar een eind aan je leven maken. En na de bevrijding was het hebben van de Duitse nationaliteit genoeg om door de Amerikanen gevangen genomen te worden.

Oorlog is een abstract begrip wanneer je vrijheid gewend bent. Door te lezen over wat er zich in de oorlogsjaren op plekken die inwoners van Simpelveld en Bocholtz zo goed kennen afspeelde, komt de geschiedenis een stuk dichterbij. Over een paar jaar zijn er geen ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog meer. De overlevering is wat overblijft en die bestaat uit werken zoals dit boek. Luc Wolters en zijn medeauteurs hebben enorm veel werk verricht door deze 32 verhalen te achterhalen en te bundelen in 420 pagina’s. Laten we ze lezen, nu en in de toekomst.

Boekpresentatie

Graag willen wij u uitnodigen voor onze boekpresentatie van het nieuwe tweede wereldoorlog boek ‘Houd Moed!’. De titel van dit boek is een citaat uit de laatste brief die verzetsstrijder Huub Hamers vanuit de gevangenis naar zijn familie stuurde. Het is zijn laatste wens aan zijn familie. Vanaf 19:30 wordt u welkom geheten in de zaal van Café Oud Zumpelveld in de Irmstraat 23 Simpelveld, waar 20:00 uur wordt gestart met de introductie van dit bijzondere boek geschreven door Luc Wolters en diverse andere auteurs.

Er zal geen entree worden geheven, maar consumptie is voor eigen rekening.
Het boek zal hierna te verkrijgen zijn in onze boekenstand. Met dank aan subsidies van fonds FSI en Ralph Hamers en een voorintekening van de gemeente Simpelveld voor een stevig aantal exemplaren bedraagt de prijs slechts €30,-

=================================