ANBI

De vereniging is per 1 januari 2019 aangemerkt als ANBI en als culturele ANBI, zeg maar een ANBI met stip.
Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

U kunt onze ANBI-status controleren op de website van de belastingdienst.

ANBI-gegevens

Naam instelling:                               Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

RSIN                                                      816463086

Vestigingsadres                                De Baan 52, 6351BL  Bocholtz

Telefoonnummer                            045-5445482

E-mail adres                                      DeBongard@hotmail.com

Doelstelling

Heemkundevereniging De Bongard is een vereniging met ongeveer 300 leden en is actief in beide kernen van de gemeente Simpelveld. Onze doelstelling is het verzamelen, bewaren en delen van de geschiedenis en cultuur van Bocholtz en Simpelveld. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en verricht werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschap. Wij ontplooien regelmatig activiteiten samen met andere verenigingen. Wij zien onszelf als de hoeders van ons gezamenlijk erfgoed.

 

De Organisatie

Heemkundevereniging De Bongard is georganiseerd rondom groepen mensen met gelijksoortige interesses die binnen de doelstelling van de vereniging passen. Per interesse gebied bestaat er een “sectie”. De secties initiëren, plannen en ondernemen activiteiten. Het bestuur faciliteert de secties in het tot stand brengen van deze activiteiten. Het faciliteren omvat zaken zoals: publiciteit, financiën en andere middelen, contacten, podium, drukkerij, etc.

 

Activiteiten

Heemkundevereniging De Bongard heeft tot doel het verzamelen, bewaren en delen van de geschiedenis en cultuur van Bocholtz en Simpelveld. Ze onderneemt daarvoor de volgende activiteiten:
Het verkrijgen van kennis door
 • Organisatie van lezingen
 • Organiseren van excursies
 • Interviews

Het bewaren van kennis door

 • Beheren van bibliotheek en archief

Het delen van kennis door

 • Beschikbaar stellen van bibliotheek en archief
 • Uitgeven van boeken
 • Uitgeven van een periodiek
 • Organisatie van lezingen
 • Organisatie van rondleidingen
 • Organisatie van cursussen

 

Financiering

Het vermogen van de vereniging zal worden gevormd door:

 • contributie van de leden
 • subsidies en donaties
 • schenkingen
 • bijdragen van begunstigers
 • alle andere verkrijgingen en baten

 

Beheer van het vermogen

Onderstaande gegevens hebben nog betrekking op 2018. De gegevens over 2019 worden uiterlijk 1 juli 2020 gepresenteerd.

Het vermogen bestaat uit een spaarrekening en de voorraad van boeken.

Via deze link vindt u het financiële beleidsplan: *****beleidsplan 2018*****

 

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt gebruikt om de doelstellingen van de vereniging te realiseren en eventuele verliezen op te vangen.

 

Bestuur

Samenstelling van het bestuur is te vinden op deze pagina.

****** https://debongard.nl/bestuur/ ****

 

Beloningsbeleid

Heemkundevereniging De Bongard heeft geen personeel in dienst maar werkt alleen met vrijwilligers. Ook het gehele bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

 

Verslag

De activiteiten van Heemkundevereniging De Bongard zijn weergegeven in het verslag van de secretaris.

****** Jaarverslag 2018.PDF*****

Financiële huishouding

Verlies en Winstrekening 2018 is te vinden via deze link.

****** Jaarverslag 2018 financieel.PDF*****

___________________________________________