ANBI

De vereniging is per 1 januari 2019 aangemerkt als ANBI én als culturele ANBI, zeg maar een ANBI met stip.
Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

U kunt onze ANBI-status controleren op de website van de belastingdienst.

ANBI-gegevens

 • Naam instelling:                               Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz
 • RSIN                                                      816463086
 • Vestigingsadres                                De Baan 52, 6351BL  Bocholtz
 • Telefoonnummer                            045-5445482
 • E-mail adres                                      DeBongard@hotmail.com

Doelstelling

Onze doelstelling is het verzamelen, bewaren en delen van de geschiedenis en cultuur van Bocholtz en Simpelveld. Wij zien onszelf als de hoeders van ons gezamenlijk erfgoed.

De Organisatie

Heemkundevereniging De Bongard is een vereniging met ongeveer 300 leden en is actief in beide kernen van de gemeente Simpelveld. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en verricht werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschap. Wij ontplooien regelmatig activiteiten samen met andere verenigingen.

Heemkundevereniging De Bongard is georganiseerd rondom groepjes mensen met gelijksoortige interesses die binnen de doelstelling van de vereniging passen. Per interesse gebied bestaat er een “sectie”. De secties initiëren, plannen en ondernemen activiteiten.
Het bestuur faciliteert de secties in het tot stand brengen van deze activiteiten met publiciteit, financiën en andere middelen, contacten, podium, drukkerij, enz.

Activiteiten

Heemkundevereniging De Bongard heeft tot doel het verzamelen, bewaren en delen van de geschiedenis en cultuur van Bocholtz en Simpelveld.

Het verzamelen van kennis:

 • Organiseren van lezingen
 • Organiseren van excursies
 • Interviews

Het bewaren van kennis:

 • Beheren van bibliotheek en archief

Het delen van kennis:

 • Beschikbaar stellen van bibliotheek en archief
 • Uitgeven van boeken
 • Uitgeven van een periodiek
 • Organiseren van lezingen
 • Organiseren van rondleidingen
 • Organiseren van cursussen

Financiering

Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door:

 • contributie van de leden
 • subsidies en donaties
 • schenkingen
 • bijdragen van begunstigers
 • alle andere verkrijgingen en baten

Beheer van het vermogen

Het vermogen bestaat uit een spaarrekening en de voorraad van boeken.

Via deze link vindt u het financiële beleidsplan: beleidsplan 2018

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt gebruikt om de doelstellingen van de vereniging te realiseren en eventuele verliezen op te vangen.

Bestuur

Samenstelling van het bestuur per 31 december 2019 is te vinden op deze pagina:
https://debongard.nl/bestuur/

Beloningsbeleid

Heemkundevereniging De Bongard heeft geen personeel in dienst maar werkt alleen met vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Verslag

De activiteiten van Heemkundevereniging De Bongard zijn weergegeven in het verslag van de secretaris.

Jaarverslag 2018.PDF

Financiële huishouding

Jaarrekening 2018 .PDF

Jaarrekening 2019 .PDF

De jaarrekening 2019 is vastgesteld door het bestuur, gecontroleerd door de kascommissie van de ledenvergadering, maar nog niet goedgekeurd door de ledenvergadering zelf. Vanwege de lockdown was er nog geen gelegenheid voor de ledenvergadering de jaarrekening te behandelen.