CULTURELE  ANBI

 

De vereniging is per 1 januari 2019 aangemerkt als ANBI én als culturele ANBI, zeg maar een ANBI met stip. Dat betekent:

 • Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan de HKV als culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken.
 • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  

U kunt onze ANBI-status controleren op de
website van de belastingdienst.
Zoekwoord bongard is voldoende.

ANBI-gegevens

 • Naam instelling:                              Heemkundevereniging De Bongard
 •                                                                 Simpelveld- Bocholtz
 • RSIN                                                      816463086
 • Vestigingsadres                                De Baan 52, 6351BL  Bocholtz
 • Telefoonnummer                            045-5445482
 • E-mail adres                                      DeBongard@hotmail.com

Doelstelling

Onze doelstelling is het verzamelen, bewaren en delen van de geschiedenis en cultuur van de gemeente Simpelveld. Het werkgebied omvat o.m. de kernen Bocholtz en Simpelveld.

Het verzamelen van kennis:

 • Organiseren van lezingen
 • Organiseren van excursies
 • Interviews

Het bewaren van kennis:

 • Beheren van bibliotheek en archief

Het delen van kennis:

 • Beschikbaar stellen van bibliotheek en archief
 • Uitgeven van boeken
 • Uitgeven van een periodiek
 • Organiseren van lezingen
 • Organiseren van rondleidingen
 • Organiseren van cursussen

Samenwerken op interesse-gebieden

Heemkundevereniging De Bongard is een vereniging met ongeveer 300 leden en is actief in beide kernen van de gemeente Simpelveld. De vereniging wordt gedragen door vrijwilligers en verricht werkzaamheden ten behoeve van de gemeenschap.
Wij ontplooien regelmatig activiteiten samen met andere verenigingen.

De Heemkundevereniging De Bongard werkt met groepjes mensen, secties,
met gelijksoortige interesses.
Voor elk interesse-gebied is er een sectie: zie overzicht secties.
De secties initiëren, plannen en ondernemen hun eigen activiteiten.
Het bestuur faciliteert de secties bij hun activiteiten met publiciteit, financiën, contacten, podium, drukkerij, e.d.

Financiering

Het vermogen van de vereniging wordt gevormd door:

 • contributie van de leden
 • subsidies en donaties
 • schenkingen
 • bijdragen van begunstigers
 • alle andere verkrijgingen en baten

Het vermogen

Het vermogen bestaat uit een spaarrekening en de voorraad van boeken.
Het vermogen wordt gebruikt om de doelstellingen van de vereniging te realiseren en eventuele verliezen op te vangen.

Bestuur

Beloningsbeleid

Heemkundevereniging De Bongard heeft geen personeel in dienst maar werkt alleen met onbezoldigde vrijwilligers. Ook het bestuur bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Jaarverslag

De activiteiten van Heemkundevereniging De Bongard zijn weergegeven in het verslag van de secretaris.

Jaarverslag 2022.pdf

Financiële verantwoording

Jaarrekening-2021.pdf

Jaarrekening-2022.pdf