Secties

Hoe werken wij?

Zoals reeds gezegd zijn niet alle leden actief bezig en zeker niet op alle terreinen. Daarom zijn de leden die actief bezig zijn met hetzelfde onderwerp verenigd in min of meer autonome werkgroepen of secties. Elke sectie is vertegenwoordigd in het bestuur van “De Bongard”. Zo kent onze vereniging de volgende secties:

 • genealogie en geschiedenis
 • dialect
 • museum
 • audiovisuele documentatie
 • bidprentjes
 • archeologie en geologie
 • wegkruisen
 • gidsen
 • bibliotheek en archief
 • periodiek
 • techniek
 • jesproche jeschichte

Overigens wil dit niet zeggen dat er in de secties alleen maar “deskundigen” zitten. Iedereen is welkom! Heeft een sectie uw belangstelling gewekt? Maak een afspraak en kom vrijblijvend een kijkje nemen op een bijeenkomst. Ligt uw kennis of interesse op een ander terrein? Dan is er binnen de vereniging altijd wel iemand die uw belangstelling deelt!