Bibliotheek en Archief

De bieb is vrij toegankelijk tijdens de openstelling:

Let op! Vanaf  donderdag 11 januari zijn wij elke donderdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur  geopend. (links van het gebouw de trapjes naar beneden).

Voor overig bezoek graag even contact opnemen met Rob Scholl: 06-12434040 of via DeBongard@hotmail.com (rond feestdagen en gedurende de maanden juli en augustus  gesloten).

Help! Het archief van Heemkundevereniging De Bongard is in gevaar. Door vochtproblemen hebben we al een aantal stukken kunnen weggooien en wordt ook de rest van het archief bedreigd. We proberen met de gemeente naar een oplossing te zoeken en elke steun en hulp zijn daarbij welkom. Er is maar één heemkundig archief van Simpelveld/Bocholtz. Laten we daar zuinig op zijn.

Onze bescheiden bibliotheek is gehuisvest in de kelder van “op de Boor”, het voormalig gemeentehuis van Bocholtz.

Foto bieb op de Boor, Bocholtz

Wat kunt u hier vinden:

Bibliotheek: Limburgensia inclusief de jaarboeken van diverse verenigingen  van omliggende dorpen/steden
Archief: met nadruk op Bocholtz/simpelveld (inclusief weekbladen) en schenkingen archiefmateriaal van personen en verenigingen

In verband met de beperkte ruimte en het feit dat steeds meer documenten, foto’s en voorwerpen uit particulier archief en verenigingsleven aan ons worden toevertrouwd, gaan wij een deel van de bibliotheek (zoals romans, dubbelingen en algemene geschiedenis boeken) afstoten.
Voor een compleet overzicht (dat, zoals hiervoor is aangegeven, gesaneerd gaat worden) klik op :

Nieuw!! inventaris archief Math Horbach

Inhoud van onze bibliotheek versie 2019

AA 9 Jaarboeken Inhoudsopgave Land van Herle rek 4

AA 9a Jaarboeken Zeitschrift Aachener Geschichts Verein boekenlijst