Archief en Bibliotheek


Het archief van de Heemkundevereniging de Bongard is het heemkundige archief van de gemeente Simpelveld, van Bocholtz tot en met de Huls, van Vlengendaal tot Keversberg en van Boschenhuizen tot Overhuizen .


Bezoektijden
Dat kan elke elke woensdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Archief en bibliotheek zijn gesloten op feestdagen, in schoolvakanties en gedurende de maanden juli en augustus.

Voor een bezoek op een ander tijdstip graag even contact opnemen met Rob Scholl, 06-12434040, of stuur een bericht aan DeBongard@hotmail.com .

Waar?

De  bibliotheek en het archief is gehuisvest in de Pastoor Neujeanstraat 9 in Bocholtz.

bibliotheek

Wat bewaren wij in deze
kasten?


Archief:  veel materiaal over Bocholtz/Simpelveld, inclusief weekbladen,
en schenkingen van archiefmateriaal zoals foto’s en documenten van personen en verenigingen.

Voorwerpen: interessante voorwerpen die afkomstig zijn uit Bocholtz en Simpelveld, zoals

  • limonade-flessen van de fabriek Erens uit Simpelveld
  • een Vaandel van de alom bekende Radiumridders van de Huls
  • het kostuum van een Bocholtzer lid van de Jonge Wacht

Boeken: Limburgensia, ofwel boeken over Limburg, inclusief de jaarboeken van diverse verenigingen van omliggende dorpen en steden.
Alle boeken zijn gratis te leen.

Voor een volledig overzicht van de inventaris,
zie de Inhoud van onze bibliotheek versie 2019 .

Verder zijn onderstaande inventarissen in te zien :

_________________________________