Bibliotheek en Archief

De bieb is vrij toegankelijk tijdens de openstelling: woensdagavond van 20.00 uur tot 21.00 uur  (links van het gebouw de trapjes naar beneden).
Voor overig bezoek graag even contact opnemen met Rob Scholl: 06-12434040 of via DeBongard@hotmail.com.
(rond feestdagen en gedurende de maanden juli en augustus  gesloten).

Onze bescheiden bibliotheek is gehuisvest in de kelder van “op de Boor”, het voormalig gemeentehuis van Bocholtz.

Foto bieb op de Boor, Bocholtz

Wat kunt u hier vinden:

Bibliotheek: Limburgensia inclusief de jaarboeken van diverse verenigingen  van omliggende dorpen/steden
Archief: met nadruk op Bocholtz/simpelveld (inclusief weekbladen) en schenkingen archiefmateriaal van personen en verenigingen

In verband met de beperkte ruimte en het feit dat steeds meer documenten, foto’s en voorwerpen uit particulier archief en verenigingsleven aan ons worden toevertrouwd, gaan wij een deel van de bibliotheek (zoals romans, dubbelingen en algemene geschiedenis boeken) afstoten.

Hiermee zijn wij tot medio 2017 bezig.
Voor een compleet overzicht (dat, zoals hiervoor is aangegeven, gesaneerd gaat worden) klik op : AA 0 2016-8-6 Gehele inhoud.pdf