Welkom bij Heemkundevereniging de Bongard

Wat willen we bereiken?

Heemkundevereniging de Bongard, opgericht in 1987, is de heemkundevereniging van Simpelveld. Het werkterrein van de vereniging is de huidige gemeente die in 1982 is ontstaan uit een fusie van de voormalige kerkdorpen Bocholtz en Simpelveld.
De Bongard is de naam van een 16e eeuws kasteel in Bocholtz, gebouwd door Bernhard van den Bongard.

De vereniging is gericht op het verzamelen, bewaren en delen van kennis over de maatschappelijke en culturele geschiedenis van os heem. De vereniging is op dit gebied het geheugen en het informele archief van Simpelveld en Bocholtz.

De vereniging onderneemt in dit kader tal van activiteiten:

  • lezingen en excursies
  • beheren van een bibliotheek en een archief met Limburgensia
  • uitgeven van een heemkundig tijdschrift en van boeken

Leden ontvangen regelmatig ons heemkundig tijdschrift ‘De Bongard’ en hebben gratis toegang tot lezingen en de bibliotheek.
U bent lid voor € 20,- per jaar, een gezinslidmaatschap kost € 6,-.

Hoe gaan we te werk?

Alle activiteiten worden gedaan door vrijwilligers. De vereniging organiseert en faciliteert activiteiten. Een bestuur zorgt voor de overkoepelende gang van zaken.
De reguliere activiteiten doen we in secties, samenwerkingsverbanden van mensen die samen een of andere activiteit op zich nemen. Daarnaast werken we met projecten. Dan zoeken we geschikte personen om samen een gesteld doel te realiseren.

_________________________________________