Welkom bij Heemkundevereniging de Bongard

De geschiedenis van morgen wordt vandaag geschreven!
Heemkundevereniging de Bongard, opgericht in 1987, is de heemkundevereniging van Simpelveld en Bocholtz. De vereniging houdt zich bezig met de -cultuur-geschiedenis van 'ons heem'  en is  op dit gebied het geheugen / informele archief van Simpelveld-Bocholtz.
De vereniging onderneemt in dit kader tal van activiteiten. Een greep:

  • lezingen en excursies
  • beheren van een bibliotheek en archief met Limburgensia
  • uitgeven van een tijdschrift en boeken

Leden ontvangen het kwartaaltijdschrift 'De Bongard' en hebben gratis toegang tot lezingen en de bibliotheek. U bent lid voor € 14,- per jaar.

 

Nieuws en archief

Wij zijn op zoek naar een nieuwe ruimte voor onze bieb en archief
Lezing 'Het Limburgse schutterswezen' door Luc Wolters
Lezing 'Dialect, tweetaligheid en identiteit' door Leonie Cornips
Middagexcursie 'Auf den Spuren Clara Feys in Aken'
Excursie bruinkoolwinning Garzweiler
Lezing ‘Onze kasteelheren: het geslacht Von dem Bongard
Het geluk rond nieuwe wereldburgers
Excursie incl. rondleiding aan de waterzuivering in Simpelveld en de 'Oude Molen
wegkruisenwandeling in Bocholtz
'klankvol sjproach'
Lezing over de Duitse Orde
Jaarvergadering met film in kleine zaal
Juno, vrouwen in de Romeinse tijd
Expositie over het Romeinse verleden in oude bieb Bocholtz
Lezing over NSB-gouverneur, Max de Marchant et d'Ansembourg door Lou Heynens
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering najaar 2016
Lezing over de vriendinnen van Clara Fey door Ine Scholl
Lezing over vakwerk door Coen Eggen
Excursie naar Braunkohlewerk Garzweiler
Mei-I-Vaare Streekmarkt
Wandeling en proeverij in de Stokhemmer Wingerd
Lezing: Wijnbouw in Limburg
Boekwinkeltje aan de Baan
Steun de Heemkunde vereniging als Rabo lid in Clubkas Campagne
Artikel: De wegkruisen in Simpelveld
Voorzitter Luc Wolters ontvangt Gala orde
Biep op de Boor weer open
Lezing: 'Religie in de oudheid' (powerpoint) beschikbaar gesteld

Informatie

De vereniging organiseert en faciliteert verschillende activiteiten.  Naast het bestuur, verantwoordelijk voor de overkoepelende gang van zaken, zijn anderen actief en worden activiteiten zowel projectmatig als ook regulier opgepakt. Uit alle geledingen worden dan geschikte personen gevraagd mee te werken om samen het gestelde doel te bereiken.
Projecten hebben een eenmalig karakter. Ze hebben een duidelijk start en eindpunt. Bijvoorbeeld de uitgave van een boek. Daarnaast bestaan er secties. Dit zijn groepen mensen met soortgelijke interesse die samen een doel na streven. Soms ook beheersmatige zaken binnen de vereniging zoals het maken van het verenigingsblad (sectie periodiek) of het beheer van de bibliotheek en archief.

Bewaren

Categorieën

“Oud-Zumpelveld”