Alle berichten van UG

Excursie D’r Bickel

Op zondag 25 juni a.s. organiseert Heemkundevereniging de Bongard een excursie naar de open dag van het privémuseum D’r Bickel te Stein.

Sinds april 2022 is dit kleine privémuseum van het mijnverleden gesitueerd in Stein.
In 2017 begon Pascal Claessens met het verzamelen van attributen van het mijnverleden.
Of het nou ging om papierwerk, penningen, lampen of kolenwagentjes, alles werd verzameld.
Na een aantal jaren werd het hoog tijd een plek te vinden om deze uitgebreide collectie uit te stallen.
Met als resultaat een heus museum: D’r Bickel. Bekijk zeker eens de website: www.drBickel.nl.

‘De vrouw van de mijnwerker’
Het thema van de open dag op 25 juni a.s. van D’r Bickel is ‘De vrouw van de mijnwerker’.
Het mijnverleden in het algemeen is interessant voor jong en oud.
Maar zeker zo boeiend is het reilen en zeilen van een mijnwerkershuishouden waar vaak de vrouw aan het roer stond.

Tijdens deze open dag worden naast de vaste collectie dan ook diverse attributen getoond die door de vrouwen van mijnwerkers thuis werden gebruikt.
Ook zullen voorwerpen uit winkels en apotheken uit die tijd te bewonderen zijn.

Excursie
Kosten zijn €10,- voor leden van Heemkundevereniging De Bongard en €15,- voor niet-leden.
Contant te voldoen voor vertrek. Vertrokken wordt op zondag 25 juni a.s. om 10.30 uur vanaf de Markt in Simpelveld waarbij zo veel mogelijk wordt gecarpoold.
Het adres van D’r Bickel is: Havenstraat 24, 6171 EE Stein

Graag uiterlijk 16 juni a.s. aanmelden via een mail aan DeBongard@hotmail.com .
Bij de aanmelding het aantal deelnemers vermelden.

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Ontdekkingstocht in de Kunradersteengroeve

Afgelopen zaterdagmiddag zijn we met de Heemkundevereniging De Bongard op ontdekkingstocht geweest in de Kunradersteengroeve .

De groep van 20 personen was uiteraard goed voorbereid met wandelschoenen.

Na het welkomswoord van Bas Vervuurt zijn we de Kunradersteengroeve gaan bekijken.

Hier konden we de opbouw van de Kunradersteen zien en kregen we uitgelegd hoe de Kunradersteen is ontstaan en gedolven wordt. Daarbij de machine voor het zeven bekeken.

Daarna zagen we in de werkplaats hoe de stenen verder bewerkt werden en kon mevrouw Drummen laten zien hoe lastig deze steen te bewerken is.

Er komt toch wel veel handwerk bij kijken. Het was plezierig naar het gepassioneerde verhaal te luisteren en de liefde voor de Kunradersteen te zien.

Wij hebben genoten van het verhaal.

Met vriendelijke groet,

Heemkundevereniging De Bongard

Excursie Kunrader steengroeve 20 mei 2023

Op zaterdag 20 mei a.s. organiseert Heemkundevereniging de Bongard een excursie naar de Kunrader steengroeve.

De groeve  

De Kunradersteengroeve bestaat sinds 1902. Aanvankelijk als kalkbranderij en steengroeve, nadien als handelsbedrijf in natuursteen. Sinds 2003 is de groeve als handelsonderneming actief bezig met onder andere het bewerken en verhandelen van gebruikte Kunradersteen, afkomstig uit sloopprojecten. Toen in 1968 niet meer gegraven werd naar Kunradersteen, was alleen nog maar Kunradersteen uit sloop beschikbaar.

De steen uit sloop was lang niet voldoende om te voldoen aan de behoefte.  Om te kunnen blijven bouwen met Kunradersteen moest opnieuw gedolven gaan worden. Op 10 december 2012 is gestart met het milieuverantwoord delven van Kunradersteen en heeft Nederland weer een actieve steengroeve. De Kunradersteengroeve is  de enige dagbouwsteengroeve in Nederland die bouwstenen levert. Met alle gewonnen grondstoffen wordt zo verantwoord mogelijk omgegaan. Dit vergt toewijding en zorgvuldigheid.

 

Excursie 

De rondleiding start om 13:30 uur, graag een kwartier voor aanvang aanwezig zijn. De rondleiding duurt een kleine twee uur en stevig schoeisel is gewenst. Mocht het te slecht weer zijn, dan wijken we uit naar zaterdag 27 mei op dezelfde tijd. Dit wordt dan gemeld via het mailcontact, hou dus nog even dezelfde dag de mail in de gaten.

Kosten zijn €10,- voor leden van de Heemkundevereniging De Bongard en €15,- voor niet-leden. Het adres is: Kunradersteengroeve, Bergseweg 30, 6367 HB Voerendaal

Graag uiterlijk 18 mei a.s. aanmelden via een mail aan DeBongard@hotmail.com Bij de aanmelding het aantal deelnemers vermelden.

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

26ste Meditatieve wegkruiswandeling  

26ste Meditatieve wegkruiswandeling  

op Goede Vrijdag, 7 april a.s.

vertrek om 20.00 uur

Startpunt: wegkruis hoek Dorpstraat-Markt

Op Goede Vrijdag, 7 April a.s., houdt de Sectie Wegkruisen van Heemkundevereniging “De Bongard” voor de  26stekeer haar traditionele Meditatieve Wegkruiswandeling.

Voor deze editie van de meditatieve wegkruiswandelingen, wordt een route langs wegkruisen in Simpelveld gevolgd. Bij elk kruis wordt even gepauzeerd en krijgt de wandelaar een thema aangereikt ter overdenking op weg naar het volgende wegkruis.

We starten om 20.00 uur bij het wegkruis op de hoek Dorpstraat-Markt. Graag iets eerder aanwezig zijn. Op de Markt is voldoende parkeergelegenheid. Ongeveer 2 uur later zijn we dan weer terug op dezelfde plek.

De wandeling gaat onder alle weersomstandigheden door. Denk daarom aan gepaste kleding en schoeisel en een zaklamp. Deelname aan de wandeling is gratis en geheel voor eigen risico.

Iedereen is van harte welkom.

 Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Algemeene Ledenvergadering

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
en schoolfoto-avond

op maandag 27 maart a.s. om 19.30 uur 

in Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld

Algemene Ledenvergadering Heemkundevereniging “De Bongard” 

We nodigen al onze leden uit om de algemene voorjaarsledenvergadering bij te wonen. Onze voorzitter Luc Wolters heeft eerder aangegeven dat hij als voorzitter terug wil treden. Op deze voorjaarvergadering zal hij deze stap nemen en daarom ruimen we op deze avond tijd in om Luc te bedanken voor al de jaren die hij als voorzitter het gezicht van onze vereniging was. Start van de vergadering is 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen door voorzitter Luc Wolters
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering in november 2022
 3. Algemeen jaarverslag 2022 secretaris Hetty Backbier
 4. Financieel jaarverslag 2022 penningmeester Ilona Grammerstorf
 5. Kascontrole over de financiën van 2022
 6. Herverkiezing van bestuursleden
 7. Nieuws van secties en activiteiten.
 8. Vrijwilligers: we hebben dringend vrijwilligers nodig die artikelen, verhalen en fotorapportages voor het periodiek willen verzorgen; Vooruitblik 2023
 9. Rondvraag
 10. Eren van de 25-jarige jubilarissen.
 11. Sluiting

Zowel het algemene als ook het financiële jaarverslag kunnen vooraf ter inzage aangevraagd worden. Na vaststelling worden ze op de website, en het jaarverslag in het periodiek, gepubliceerd.

Schoolfoto-avond 

Aansluitend aan de ledenvergadering nodigen we u uit voor een foto-avond. Deze begint om 20.15 uur. De foto-avond heeft als thema “De schoolfoto”. Iedereen heeft wel herinneringen aan de schoolfoto. Jaarlijks werd een foto van de hele klas gemaakt, maar ook vaak een individuele foto van een kind aan een tafeltje met een schoolwerkje. Er zijn echter ook foto’s van de kinderen zittend in de klas, foto’s van schoolreisjes, sinterklaas en kerst, noem maar op. Alle foto’s zijn welkom op onze foto-avond. Met de foto’s willen we de gesprekken, de herinneringen op gang brengen. Als u het goed vindt, scannen we de foto’s ook in voor ons archief.

We hopen dat u veel foto’s en herinneringen meebrengt.

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Agenda:

7 april wegkruisenwandeling Simpelveld

17 april lezing ‘Kloosterleven’ Henk Ghijsen

Met vriendelijke groet,

Heemkundevereniging De Bongard

In memoriam

 

In memoriam

VELDKRUIS
De zomer spant een parasol
Van vlindrend loof en vooglen vol
Wijd- schaduwend over et kruis, in het land
Bij het kruis der wegen vroom geplant
Hoe et ruischt van roggehalmen om
Den droeven Lijder, roerloos stom…
(fragment gedicht van Dr. F. Rutten, uit Van Kruis naar Kruis)

Guus Herbergs

Overleden 14 februari 2023

Guus Herbergs zullen wij steeds met grote dankbaarheid gedenken voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan. Hij stond aan de wieg van  heemkundevereniging de Bongard.

Wegkruisen en de geschiedenis van Bocholtz interesseerden Guus van jongs af aan. Hij maakte vele historische momenten in Bocholtz van dichtbij mee; hij maakte mee hoe Bocholtz langzaam veranderde. Het wegkruis in Vlengendaal was van bijzondere betekenis voor hem. Hij zorgde met enkele buurtgenoten ervoor dat dit kruis werd geplaatst, uit dankbaarheid daarvoor dat Vlengendaal in september 1944 gespaard was gebleven. Enkele jaren geleden ging nog een wens in vervulling: zijn opus magnum, een boek over de geschiedenis van Bocholtz aan de hand van de wegkruizen.

Verhalen vertellen, verhalen doorvertellen kon Guus als geen andere. Hij kon vele generaties Bocholtzenaren boeien met zijn verhalen en zijn kennis. Met grote gebaren en veel details vertelde hij over de een na de andere gebeurtenis.

Lezing Kunrader kalksteen 

Kunrader kalksteen

Lezing door Sjir Renkens

op dinsdag 28 februari a.s. om 20.00 uur 

in Café OudBocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 te Bocholtz

Ontdek de wonderlijke wereld van de Kunrader kalksteen – Sjir Renkens geeft inzicht in deze bijzondere Formatie van Kunrade 

De Kunrader kalksteen, gelegen aan de oostkant van de Roerdalslenk, staat bekend om zijn unieke afwisseling van harde en zachte kalksteenlagen. Deze kalksteen werd al door de Romeinen gebruikt als bouwsteen (bijvoorbeeld in het fundament van de thermen van Heerlen) en is te vinden in tal van Limburgse kerken. Tijdens de lezing van Sjir Renkens ontdekt u de omstandigheden waarin deze formatie van Kunrade is ontstaan en leert u over bijzondere fossielen en mineralen die hierin te vinden zijn. Het beeld van een saaie opeenvolging van harde en zachte lagen zal worden bijgesteld. 

Het publiek wordt uitgenodigd om fossielen en vondsten uit de Kunrader kalk mee te nemen voor determinatie door de spreker. Kom en ontdek de wonderlijke wereld van de Kunrader kalksteen op op dinsdag 28 februari a.s. om 20.00 uur in Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 te Bocholtz. Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro.

Kunrader kalksteen 

In Bocholtz en Simpelveld worden blokken die uit de harde banken in de Kunrader kalksteen zijn gekapt, al eeuwenlang gebruikt in bouwwerken. Fraaie voorbeelden zijn kasteel de Bongard en een hele reeks rijksmonumenten, boerderijen, woonhuizen en meer in beide plaatsen. Die kalksteen werd niet van ver aangevoerd, maar werd in de onmiddellijke omgeving gedolven. Dat betekent dat er allerlei kleine groeves waren in oostelijk Zuid-Limburg waar die kalksteen gewonnen werd.

De Kunrader kalk is in een periode van zo’n 67 tot 66 miljoen geleden afgezet in zee. Dat gebeurde gelijktijdig met een groot deel van de Kalksteen van Lanaye (Formatie van Gulpen) tot en met de Kalksteen van Emael (Formatie van Maastricht). Deze kennen we goed uit bijvoorbeeld de groeve van de ENCI bij Maastricht, en die zien er grotendeels heel anders uit.

In vergelijking met de Formaties van Maastricht en Gulpen, weten we betrekkelijk weinig van de Kunrader kalksteen. Er zijn wel enkele spectaculaire fossielen bekend, maar tot dusver is er weinig systematisch onderzoek gedaan. Men was dan ook heel blij met de mogelijkheid, onderzoek te doen in enkele tijdelijke ontsluitingen in Kunrade en omgeving. In de lezing worden de omstandigheden geschetst waarin de Kunrader kalk werd afgezet en enkele bijzondere fossielen en mineralen besproken.

Sjir Renkens

Naast zijn werk als technisch schrijver, trainer en vertaler is Sjir Renkens ook conservator paleontologie en geologie bij Oertijdmuseum De Groen Poort. Hij doet geologisch en paleontologisch onderzoek waarover hij graag vertelt door het geven van lezingen, leiden van excursies, inrichten van exposities en het schrijven van populair-wetenschappelijke artikelen.

Met vriendelijke groet,

Heemkundevereniging De Bongard

Cursus SimBokunde

Cursus SimBokunde

Module “Prehistorie en oudheid in Simpelveld en Bocholtz”

De Heemkundvereniging De Bongard heeft de cursusreeks Simbokunde ontwikkeld voor alle mensen die zich interesseren voor de geschiedenis van Simpelveld, Bocholtz en de directe omgeving. De verschillende aspecten van de geschiedenis van Simpelveld en Bocholtz worden hierin nader belicht. De hele cursus bestaat uit 6 modules die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevolgd. Bij elke module van de cursus hoort een cursusboek. Deze keer wordt de module “Prehistorie en oudheid in Simpelveld en Bocholtz” gegeven.

Meer dan 2000 jaar geschiedenis

Als we nu door de dorpen Simpelveld en Bocholtz wandelen, kunnen we ons moeilijk voorstellen dat onder de grond nog een hele geschiedenis verborgen is. Terwijl de gemeente Simpelveld tot een van de regio’s met de oudst bekende bewoning in Nederland behoort. De Bandkeramiekers kenden onze regio, ze hadden een kleine nederzetting en gebruikten de grondstoffen die onze gemeente rijk is. Vervolgens kwamen de Romeinen naar deze contreien. Ook zij lieten sporen achter, deze sporen behoren tot de grootste schatten van de Nederlandse oudheid. Ook uit de tijd van de Merovingers zijn resten gevonden. In deze module eindigen we met de tijd van Karel de Grote, die in Aken zijn belangrijkste woonplek had. Kortom, onze dorpen hebben een bewogen geschiedenis die meer dan 2000 jaar teruggaat.

De theoriedelen worden gegeven op maandag 13 februari en donderdag 9 maart a.s. en vinden plaats in Café Oud Bocholtz. Op zaterdag 11 maart a.s. volgt dan nog een excursie. De kosten bedragen 5 Euro per cursusonderdeel inclusief koffie. Aanmelden kan vóór 6 februari a.s. via mail: debongard@hotmail.com of telefonisch, na 18 uur, via: 06-39445209.

Meld je snel aan voor deze module om meer van de geschiedenis van Bocholtz,  Simpelveld en de directe omgeving te leren kennen!

Tijd voor de Lezing is 20:00 uur

De Excursie start om 11:00 uur

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Boekpresentatie ‘De Huls, Va doe bis noe’

Auteur Al Kerckhoffs zal op woensdag 14 december a.s. om 20 uur zijn boek ‘De Huls, Va doe bis noe’ presenteren in Cultureelcentrum De Klimboom, Doctor Ottenstraat 46 in Simpelveld. Tijdens de presentatie neemt Hulzenaar Al Kerckhoffs u mee in het tot stand komen van het boek en zijn speurtocht naar de vele verhalen, herinneringen en anekdotes die in zijn boek zijn opgenomen.

In het in samenwerking met Heemkundevereniging De Bongard uitgegeven boek, beschrijft Al Kerckhoffs de geschiedenis van de Huls van de Romeinse tijd tot en met de 21ste eeuw waarbij de nadruk op de recente geschiedenis ligt. Rode draad hierin vormen de persoonlijke herinneringen van de schrijver en (oud) Hulzenaren. Het rijk geïllustreerde boek is daarmee een verzameling van verhalen met ‘feiten’ zoals die in de herinneringen liggen en zeker geen wetenschappelijk werk.

Tijdens de voorinschrijving hebben zich al ruim 300 mensen aangemeld voor dit nieuwe boek over de Huls. Direct na de presentatie is tegen contante of pinbetaling voor de voorinschrijvers het boek te verkrijgen in onze boekenstand voor €30,-. Mocht u niet hebben vooringeschreven kunt u, zolang de voorraad strekt, eveneens het boek na de presentatie ter plekke kopen. Mocht u de boekpresentatie niet kunnen bij wonen, is het boek – uitsluitend tegen contante betaling – vanaf 15 december a.s. op de volgende adressen af te halen: Baan 52 in Bocholtz of Dr. Schweitzerstraat 4 in Simpelveld.

Iedereen is van harte welkom tijdens de boekpresentatie. Toegang is gratis, consumpties zijn voor eigen rekening.

 

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Excursie Limburgs Schutterij Museum en het Missiemuseum in Steyl

 

Excursie Limburgs Schutterij Museum en het Missiemuseum in Steyl

Op zondag 13 november a.s. organiseert Heemkundevereniging de Bongard een excursie naar het Limburgs Schutterij Museum en het Missiemuseum in Steyl.

Limburgs Schutterij Museum

Het schutterijwezen kent een eeuwenoude, diepgewortelde traditie in de Nederlands- en Belgisch- Limburgse samenleving. De schutterij heeft ons door de eeuwen heen een rijke collectie nagelaten van vaandels, buksen, uniformen, koningszilver, onderscheidingen, documentatie en nog veel meer. Deze attributen verdienen het voor het nageslacht geconserveerd te worden. Maar dat niet alleen, ook verdient deze waardevolle collectie een waardige plaats, gevestigd in een fraaie voormalige parochiekerk.

Koningszilver Andreas Dumont schutterij St. Sebastianus, Bocholtz uit 1909

Impressie collectie Limburgs Schutterij Museum

Missiemuseum

Een bezoek aan het Missiemuseum in kloosterdorp Steyl is een bijzondere ervaring. Anders dan de naam doet vermoeden vind je er een overweldigende hoeveelheid volkenkundige voorwerpen, 1500 opgezette dieren en een imposante, kleurrijke verzameling vlinders, kevers en andere insecten. Dit alles in een opstelling zoals gebruikelijk aan het einde van de negentiende eeuw: metershoge vitrines, een open diergroep die doet denken aan de ark van Noach en wanden vol kastjes in het insectenkabinet. Deze historische inrichting maakt het museum uniek. Het museum is zelf een museum geworden. Naast de vaste opstelling zijn er ook regelmatig wisselexposities.


Impressie collectie Missie museum Chinees huisaltaar, 19e eeuw

Excursie

Na de ontvangst met koffie/thee en vlaai in het Limburgs Schutterij Museum volgt een rondleiding door het museum. Aansluitend is er gelegenheid om in het museum een eigen lunchpakket te nuttigen met koffie/thee. Na de lunch volgt een kortte rondgang door kloosterdorp Steyl en sluiten we af met een bezoek aan het bekende Missiemuseum. De totaalprijs voor leden van Heemkundevereniging De Bongard bedraagt €20 en niet-leden betalen €25. Deze kosten dienen contant en graag gepast, voor vertrek te worden betaald. Vertrek is om 9.30 uur vanaf de parkeerplaats naast De Jozefsjoeël, Kloosterstraat 66 in Simpelveld, waarbij zal worden gecarpoold.

Graag zo spoedig mogelijk vóór 7 november a.s. aanmelden via een mail aan Debongard@hotmail.com Pas bij bevestiging is de aanmelding definitief aangezien de maximale groepsgrootte 25 personen is. Bij de aanmelding graag even laten weten of, en hoeveel, deelnemers met je mee kunnen rijden.

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz