In memoriam

 

In memoriam

VELDKRUIS
De zomer spant een parasol
Van vlindrend loof en vooglen vol
Wijd- schaduwend over et kruis, in het land
Bij het kruis der wegen vroom geplant
Hoe et ruischt van roggehalmen om
Den droeven Lijder, roerloos stom…
(fragment gedicht van Dr. F. Rutten, uit Van Kruis naar Kruis)

Guus Herbergs

Overleden 14 februari 2023

Guus Herbergs zullen wij steeds met grote dankbaarheid gedenken voor het vele goede werk dat hij gedurende lange tijd in het belang van onze vereniging heeft gedaan. Hij stond aan de wieg van  heemkundevereniging de Bongard.

Wegkruisen en de geschiedenis van Bocholtz interesseerden Guus van jongs af aan. Hij maakte vele historische momenten in Bocholtz van dichtbij mee; hij maakte mee hoe Bocholtz langzaam veranderde. Het wegkruis in Vlengendaal was van bijzondere betekenis voor hem. Hij zorgde met enkele buurtgenoten ervoor dat dit kruis werd geplaatst, uit dankbaarheid daarvoor dat Vlengendaal in september 1944 gespaard was gebleven. Enkele jaren geleden ging nog een wens in vervulling: zijn opus magnum, een boek over de geschiedenis van Bocholtz aan de hand van de wegkruizen.

Verhalen vertellen, verhalen doorvertellen kon Guus als geen andere. Hij kon vele generaties Bocholtzenaren boeien met zijn verhalen en zijn kennis. Met grote gebaren en veel details vertelde hij over de een na de andere gebeurtenis.