Algemeene Ledenvergadering

 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
en schoolfoto-avond

op maandag 27 maart a.s. om 19.30 uur 

in Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld

Algemene Ledenvergadering Heemkundevereniging “De Bongard” 

We nodigen al onze leden uit om de algemene voorjaarsledenvergadering bij te wonen. Onze voorzitter Luc Wolters heeft eerder aangegeven dat hij als voorzitter terug wil treden. Op deze voorjaarvergadering zal hij deze stap nemen en daarom ruimen we op deze avond tijd in om Luc te bedanken voor al de jaren die hij als voorzitter het gezicht van onze vereniging was. Start van de vergadering is 19.30 uur.

Agenda:

 1. Opening en mededelingen door voorzitter Luc Wolters
 2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering in november 2022
 3. Algemeen jaarverslag 2022 secretaris Hetty Backbier
 4. Financieel jaarverslag 2022 penningmeester Ilona Grammerstorf
 5. Kascontrole over de financiën van 2022
 6. Herverkiezing van bestuursleden
 7. Nieuws van secties en activiteiten.
 8. Vrijwilligers: we hebben dringend vrijwilligers nodig die artikelen, verhalen en fotorapportages voor het periodiek willen verzorgen; Vooruitblik 2023
 9. Rondvraag
 10. Eren van de 25-jarige jubilarissen.
 11. Sluiting

Zowel het algemene als ook het financiële jaarverslag kunnen vooraf ter inzage aangevraagd worden. Na vaststelling worden ze op de website, en het jaarverslag in het periodiek, gepubliceerd.

Schoolfoto-avond 

Aansluitend aan de ledenvergadering nodigen we u uit voor een foto-avond. Deze begint om 20.15 uur. De foto-avond heeft als thema “De schoolfoto”. Iedereen heeft wel herinneringen aan de schoolfoto. Jaarlijks werd een foto van de hele klas gemaakt, maar ook vaak een individuele foto van een kind aan een tafeltje met een schoolwerkje. Er zijn echter ook foto’s van de kinderen zittend in de klas, foto’s van schoolreisjes, sinterklaas en kerst, noem maar op. Alle foto’s zijn welkom op onze foto-avond. Met de foto’s willen we de gesprekken, de herinneringen op gang brengen. Als u het goed vindt, scannen we de foto’s ook in voor ons archief.

We hopen dat u veel foto’s en herinneringen meebrengt.

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz

Agenda:

7 april wegkruisenwandeling Simpelveld

17 april lezing ‘Kloosterleven’ Henk Ghijsen

Met vriendelijke groet,

Heemkundevereniging De Bongard