Lezing Kunrader kalksteen 

Kunrader kalksteen

Lezing door Sjir Renkens

op dinsdag 28 februari a.s. om 20.00 uur 

in Café OudBocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 te Bocholtz

Ontdek de wonderlijke wereld van de Kunrader kalksteen – Sjir Renkens geeft inzicht in deze bijzondere Formatie van Kunrade 

De Kunrader kalksteen, gelegen aan de oostkant van de Roerdalslenk, staat bekend om zijn unieke afwisseling van harde en zachte kalksteenlagen. Deze kalksteen werd al door de Romeinen gebruikt als bouwsteen (bijvoorbeeld in het fundament van de thermen van Heerlen) en is te vinden in tal van Limburgse kerken. Tijdens de lezing van Sjir Renkens ontdekt u de omstandigheden waarin deze formatie van Kunrade is ontstaan en leert u over bijzondere fossielen en mineralen die hierin te vinden zijn. Het beeld van een saaie opeenvolging van harde en zachte lagen zal worden bijgesteld. 

Het publiek wordt uitgenodigd om fossielen en vondsten uit de Kunrader kalk mee te nemen voor determinatie door de spreker. Kom en ontdek de wonderlijke wereld van de Kunrader kalksteen op op dinsdag 28 februari a.s. om 20.00 uur in Café Oud Bocholtz, Pastoor Neujeanstraat 11 te Bocholtz. Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro.

Kunrader kalksteen 

In Bocholtz en Simpelveld worden blokken die uit de harde banken in de Kunrader kalksteen zijn gekapt, al eeuwenlang gebruikt in bouwwerken. Fraaie voorbeelden zijn kasteel de Bongard en een hele reeks rijksmonumenten, boerderijen, woonhuizen en meer in beide plaatsen. Die kalksteen werd niet van ver aangevoerd, maar werd in de onmiddellijke omgeving gedolven. Dat betekent dat er allerlei kleine groeves waren in oostelijk Zuid-Limburg waar die kalksteen gewonnen werd.

De Kunrader kalk is in een periode van zo’n 67 tot 66 miljoen geleden afgezet in zee. Dat gebeurde gelijktijdig met een groot deel van de Kalksteen van Lanaye (Formatie van Gulpen) tot en met de Kalksteen van Emael (Formatie van Maastricht). Deze kennen we goed uit bijvoorbeeld de groeve van de ENCI bij Maastricht, en die zien er grotendeels heel anders uit.

In vergelijking met de Formaties van Maastricht en Gulpen, weten we betrekkelijk weinig van de Kunrader kalksteen. Er zijn wel enkele spectaculaire fossielen bekend, maar tot dusver is er weinig systematisch onderzoek gedaan. Men was dan ook heel blij met de mogelijkheid, onderzoek te doen in enkele tijdelijke ontsluitingen in Kunrade en omgeving. In de lezing worden de omstandigheden geschetst waarin de Kunrader kalk werd afgezet en enkele bijzondere fossielen en mineralen besproken.

Sjir Renkens

Naast zijn werk als technisch schrijver, trainer en vertaler is Sjir Renkens ook conservator paleontologie en geologie bij Oertijdmuseum De Groen Poort. Hij doet geologisch en paleontologisch onderzoek waarover hij graag vertelt door het geven van lezingen, leiden van excursies, inrichten van exposities en het schrijven van populair-wetenschappelijke artikelen.

Met vriendelijke groet,

Heemkundevereniging De Bongard