Cursus SimBokunde

Cursus SimBokunde

Module “Prehistorie en oudheid in Simpelveld en Bocholtz”

De Heemkundvereniging De Bongard heeft de cursusreeks Simbokunde ontwikkeld voor alle mensen die zich interesseren voor de geschiedenis van Simpelveld, Bocholtz en de directe omgeving. De verschillende aspecten van de geschiedenis van Simpelveld en Bocholtz worden hierin nader belicht. De hele cursus bestaat uit 6 modules die onafhankelijk van elkaar kunnen worden gevolgd. Bij elke module van de cursus hoort een cursusboek. Deze keer wordt de module “Prehistorie en oudheid in Simpelveld en Bocholtz” gegeven.

Meer dan 2000 jaar geschiedenis

Als we nu door de dorpen Simpelveld en Bocholtz wandelen, kunnen we ons moeilijk voorstellen dat onder de grond nog een hele geschiedenis verborgen is. Terwijl de gemeente Simpelveld tot een van de regio’s met de oudst bekende bewoning in Nederland behoort. De Bandkeramiekers kenden onze regio, ze hadden een kleine nederzetting en gebruikten de grondstoffen die onze gemeente rijk is. Vervolgens kwamen de Romeinen naar deze contreien. Ook zij lieten sporen achter, deze sporen behoren tot de grootste schatten van de Nederlandse oudheid. Ook uit de tijd van de Merovingers zijn resten gevonden. In deze module eindigen we met de tijd van Karel de Grote, die in Aken zijn belangrijkste woonplek had. Kortom, onze dorpen hebben een bewogen geschiedenis die meer dan 2000 jaar teruggaat.

De theoriedelen worden gegeven op maandag 13 februari en donderdag 9 maart a.s. en vinden plaats in Café Oud Bocholtz. Op zaterdag 11 maart a.s. volgt dan nog een excursie. De kosten bedragen 5 Euro per cursusonderdeel inclusief koffie. Aanmelden kan vóór 6 februari a.s. via mail: debongard@hotmail.com of telefonisch, na 18 uur, via: 06-39445209.

Meld je snel aan voor deze module om meer van de geschiedenis van Bocholtz,  Simpelveld en de directe omgeving te leren kennen!

Tijd voor de Lezing is 20:00 uur

De Excursie start om 11:00 uur

Heemkundevereniging De Bongard Simpelveld-Bocholtz