Lezing ‘Stoomtrein’


‘Eureka!’

Oktober is de Maand van de Geschiedenis, het grootste geschiedenisevenement van Nederland, met als thema dit jaar ‘Eureka!’. Heemkundevereniging De Bongard organiseert in het kader van dit thema een lezing over de historie van de stoomtrein en het spoor in het algemeen en Simpelveld en de miljoenenlijn in het bijzonder. De lezing is op maandag 9 oktober a.s. om 20:00 uur, in Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 te Simpelveld.

Spreker Har Delissen (ZLSM) zal de historie van de stoomtrein in het algemeen als onderdeel van de industriële revolutie de revue laten passeren en verder ingaan op de ontwikkeling van het spoor in Europa en Nederland. Specifiek zal Simpelveld als belangrijke overslagplaats en grensstation worden besproken. Hierbij zal uiteraard ook het ontstaan van de miljoenenlijn aan bod komen maar zullen ook onderwerpen als klassieke spoorwegbeveiliging en het huidige en toekomstig ingezette materieel de revue passeren.

Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 3 euro.

 

Heemkundevereniging

De Bongard Simpelveld-Bocholtz