Toenemende belangstelling voor heemkunde

Persbericht

Heemkundevereniging de Bongard telt sinds kort meer dan 300 leden.
De vereniging richt zich op het verzamelen, bewaren en delen van kennis over ‘os heem’, kennis over de maatschappelijke en culturele geschiedenis van en in Simpelveld.
De vereniging organiseert lezingen en excursies voor belangstellenden.
Vorig jaar werden twee boeken uitgegeven: een nieuwe uitgave van het dialectwoordenboek ZumBó Diksiejoneer en en boek met persoonlijke oorlogsverhalen uit Simpelveld en Bocholtz: Houd moed!

Ruim 300 mensen geven nu uiting aan een actieve betrokkenheid bij de heemkunde in gemeente Simpelveld. Betrokkenheid door hun lidmaatschap van de vereniging, door zelf onderzoek uit te voeren of door op een andere manier bij te dragen aan heemkundige activiteiten.

De gestage groei van het aantal leden betekent een toenemende belangstelling voor heemkunde. Dat is een duwtje in de rug van iedereen die in de vereniging actief is. Het is ook een opsteker voor de inwoners van de gemeente Simpelveld, dat zovelen actief bezig zijn met onze gezamenlijke lokale geschiedenis en cultuur.

Ook werd de vereniging onlangs door belastingdienst erkend als Culturele ANBI. Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling: dat wil zeggen dat giften van donateurs aan de vereniging aftrekbaar zijn voor de belasting.
Voor een culturele ANBI komt daar nog een extra belastingaftrek bij.
Blijkbaar weet ook de landelijke overheid het belang van heemkundige activiteiten op zijn waarde schatten.

Als heemkundevereniging zijn we erg blij met deze ontwikkelingen.
Onze bibliotheek is elke donderavond open in Op de Boor, in Bocholtz, en onze leden ontvangen regelmatig ons heemkundig tijdschrift “De Bongard”.
________________________________________________