Publicaties

Op onze website zijn diverse publicaties, meestal eigen uitgaven terug te vinden.

Heemkunde vereniging heeft in de loop der jaren een respectabel aantal boeken uitgegeven. U vindt een opsomming en verwijzingen naar gedetailleerder informatie onder het kopje boeken.

Ons periodiek “De Bongard” is grotendeels gedigitaliseerd en als pdf te bekijken. Op de pagina “verenigingsblad” vindt u de verwijzingen naar de diverse jaargangen.

Een apart hoofdstuk is gewijd aan het oeuvre van Hubert van Wersch met als subtitels Dorpsbode, De Bongard en Land van Herle