Zumbo-cursus Politiek

Niets in een democratie gaat zonder de inspraak van de burgers. Op geregelde tijden zijn er verkiezingen  en dan kan de burger door het uitbrengen van een stem op een partij naar keuze kenbaar maken wat hij of zij graag zou willen zien bereiken in de komende periode.

Het niveau dat het dichtst bij de burger staat is de gemeente, in ons geval de gemeente Simpelveld.

Inwoners van de gemeente zijn gerechtigd om een maal per 4 jaar een stem uit te brengen voor de gemeenteraad of zichzelf verkiesbaar te stellen.

Deze cursus geeft een inzicht in de basis van de politiek en het functioneren van de politiek in de praktijk. Deze cursus biedt een samenhang tussen theorie en praktijk. De cursus wordt afgesloten met een bezoek aan een raadsvergadering en een bezoek aan het college van burgemeester en wethouders.

===================================================================