Categoriearchief: Nieuws

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

DeBongard-Favicon

dinsdag 22 november 2016, 19.30 uur Party Centrum Oad Zumpelveld

Door middel van dit convocaat nodigen we al onze leden uit om de algemene najaarsledenvergadering bij te wonen. We beginnen om 19.30 uur.

Notulen van de vorige ledenvergadering alsmede het financieel jaarverslag liggen in de zaal ter inzage.

Agenda:

  1. Opening en mededelingen door onze voorzitter Luc Wolters
  2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 maart 2016
  3. Financieel verslag penningmeester Armin Hamers
  4. Nieuws van secties en activiteiten
  5. Vooruitblik 2017
  6. Rondvraag
  7. Eren van de 25jarige jubilarissen
  8. Sluiting (20.00 uur)

 

Na deze korte vergadering zal Ine Scholl een lezing verzorgen met als thema:

Clara Fey en haar religieuze vriendinnen in het negentiende-eeuwse Aken

Voor verdere informatie over deze lezing verwijs ik u naar het artikel van Ine Scholl in het periodiek.

De wegkruisen in Simpelveld

Wegkruis 7linden-HKV de Bongard

Elk kruis heeft zijn eigen verhaal
Stilletjes staan ze daar langs de weg. Hun aanwezigheid is zo vanzelfsprekend dat je ze ongemerkt voorbij rijdt. Pas als iemand je erop wijst, ontdek je hoeveel het er eigenlijk zijn. Wegkruisen. Van hout, steen of ijzer, aan muren, bomen of langs paden in het veld. Elk kruis heeft zijn eigen verhaal en samen trekken ze een lint van folklore en traditie door het katholieke Limburg. Stichting Kruisen en kapellen in Limburg, zet zich in om dit bijzondere Religieuze-Erfgoed in Limburg te behouden. En u kunt ze een handje helpen, door een wegkruis te ‘adopteren’.

Onderhoud
Het onderhoud en behoud van de kruisen valt of staat bij de gratie van inwoners die dit religieus cultureel erfgoed voor aftakeling wil behoeden, zoals de vrijwilligers van Heemkundevereniging de Bongard. Al meer dan 25 jaar zijn ze lid van stichting Kruisen en kapellen en zorgen ze ervoor dat de 27 wegkruisen in Bocholtz en de 31 wegkruisen in Simpelveld goed onderhouden worden. Pascalle Hamers, een van de vrijwilligers van de Heemkundevereniging: “Heel veel inwoners zorgen voor een bloemetje of steken een kaarsje aan bij een wegkruis of monument. We hebben geen idee wie het allemaal zijn, maar we zijn de mensen wel heel erg dankbaar voor de zorg en aandacht die ze geven. De Heemkundevereniging is benieuwd naar hun verhaal, wat betekent het kruis of monumentje voor hen? Als ze hun verhaal aan ons vertellen, dan inspireert dat wellicht ook anderen om een kruis te verzorgen. Want er zijn nog een aantal kruisen in onze gemeente die nog niet ‘geadopteerd’ zijn.”

Wilt u een wegkruis adopteren?
U kunt de heemkundevereniging helpen door een wegkruis te ‘adopteren’. Ze zoeken nog adoptanten voor de volgende wegkruisen:
Baneheide : Gatsweg/Vossenberg;
Bocholtz : Stevensweg/Preuterweg
Simpelveld : Oude Hulsbergerweg/Boven; Bosschenhuisenweg vooraan; Bocholtzerweg/Waalbroek; Oudemolsbergerweg/Rolducerweg; Bocholtzerweg/Kerstboomjesweg; Hennebergweg/Konderlerweg.

Wat wordt van u verwacht? Het is de bedoeling dat de adoptant af en toe een bloemetje of een andere decoratie bij het kruis legt/hangt om zo onze kleine monumenten een beetje op te beuren.
Heeft u interesse? Meldt dit dan via debongard@hotmail.com