Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

DeBongard-Favicon

dinsdag 22 november 2016, 19.30 uur Party Centrum Oad Zumpelveld

Door middel van dit convocaat nodigen we al onze leden uit om de algemene najaarsledenvergadering bij te wonen. We beginnen om 19.30 uur.

Notulen van de vorige ledenvergadering alsmede het financieel jaarverslag liggen in de zaal ter inzage.

Agenda:

  1. Opening en mededelingen door onze voorzitter Luc Wolters
  2. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 15 maart 2016
  3. Financieel verslag penningmeester Armin Hamers
  4. Nieuws van secties en activiteiten
  5. Vooruitblik 2017
  6. Rondvraag
  7. Eren van de 25jarige jubilarissen
  8. Sluiting (20.00 uur)

 

Na deze korte vergadering zal Ine Scholl een lezing verzorgen met als thema:

Clara Fey en haar religieuze vriendinnen in het negentiende-eeuwse Aken

Voor verdere informatie over deze lezing verwijs ik u naar het artikel van Ine Scholl in het periodiek.