Excursie naar Braunkohlewerk Garzweiler

Excursie naar Braunkohlewerk Garzweiler

Bruinkoolwinning en de gevolgen voor de omgeving

op zondag 18 september 2016 om 8.45 uur, vertrek Markt te Simpelveld.

Ooit in een kuil gestaan van 80 meter diep voor een graafmachine waarvan elke schep een hele grote vrachtwagen kan herbergen? Op 18 september 2016 krijg je hiervoor de kans.

Dan bezoeken we namelijk Braunkohltagebau Garzweiler waar in dagbouw bruinkool wordt afgegraven met enorme baggermolens. Hierdoor ontstaan “badkuipen” van 400 meter in doorsnee en 80 meter diep. De gevolgen voor de omgeving van deze grootschalige ontginning, ook voor de natuur in Limburg, zullen eveneens tijdens de excursie aan bod komen. Dit zijn naast het zakken van het grondwaterpeil met verdroging als gevolg, ook het verdwijnen van hele dorpen inclusief het verplaatsen van kerkhoven en het verleggen van (snel)wegen.

Globaal programma:

  • 8.45 uur vertrek met eigen auto (Carpoolen) vanaf Markt te Simpelveld.
  • Bezoek aan kasteel Paffendorf (dat eigendom was van de familie van de Bongard) in Bergheim en tentoonstelling aldaar over de Bruinkoolwinning incl. rondleiding door gids.
  • Bezoek met RWE bussen aan de afgravingen Garzweiler.
  • Lunch (op eigen kosten).
  • Bezoek aan Immerath. Dit dorp wordt gesloopt voor de ontginning.
  • Rond 17 uur terug in Simpelveld.

In verband met reserveringen graag uiterlijk 12 september a.s. opgeven via e-mail: debongard@hotmail.com

Leden van heemkundevereniging De Bongard betalen €10, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van €12. Kinderen tot en met 15 jaar betalen €5.