Lezing over de Limburgse vrijmetselarij

Kunt u een geheimpje bewaren?

De Limburgse vrijmetselarij onthult haar verleden door Jean-Pierre Schobben op dinsdag 24 november om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld.

Wat is vrijmetselarij? Wat is het streven van hen die maandelijks bijeenkomen in hun werkplaatsen en tempels? Geheimzinnigheid alom. Veel mystiek. Hoewel besloten, is het echter geen geheim genootschap. Heden ten dage is het een levensbeschouwelijke, vrijzinnige vereniging waar dames en heren elkaar tweewekelijks ontmoeten in vriendschap en waar respect voorop staat.

Lezing vrijmetselarij deBongard Simpelveld

In het katholieke Zuiden van Nederland wordt er ondanks de ontzuiling nog steeds met enige achterdocht naar gekeken. Ten onrechte. De vrijmetselarij kent haar plek. Zij werft niet. Noch wil zij haar convictie opdringen aan andersdenkenden. Sterker nog. De leden van de vrijmetselarij geven ruimte aan diegenen die hun denkbeelden willen delen. Zolang dat in harmonie gebeurt en wanneer erover gesproken kan worden. Het is een humanistische vereniging zonder enige dogma’s. De enige mogelijke doctrine is dat er niet getwist wordt over politiek en geloof. Iedereen is daarom dus binnen deze kring welkom. Van welke gezindten, afkomst of maatschappelijke status dan ook.

De bouw- en lichtsymboliek zijn hetgeen wat hen verbindt en waarmee zij zinnebeeldig werken. De symboliek van de vrijmetselarij geeft de actieve leden diepgang in hun leven. Vrijdenkend waarbij het filosofisch karakter de mogelijkheden biedt elkaars ervaringen en denkwijzen te delen. Op een wijze waar een mogelijk twistgesprek uit de weg wordt gegaan en het in harmonie uitwisselen van elkaars inzichten voorop staat. Ieder het zijne.

Laat u dinsdag 24 november aanstaande in Simpelveld informeren. Iedereen is van harte welkom. Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *